elastic blog

Categories


Archives


About Elastic 365


We provide a solid, easy to deploy, use and integrate set of ready-to-use apps in the Office 365 cloud, which will shorten the time spend for content creation, tasks assignment and communication to minutes, instead of weeks.
elastic blog

Elastic Cloud Solutions awarded in Polish Company – International Champion contest

Elastic Cloud Solutions has been recognized for its competitiveness on foreign markets and the contribution to building the Poland’s brand on the international arena. The goal of the “Polish Company – [...]

Marta RogalewskaMarta Rogalewska

Elastic Cloud Solutions wyróżniona w konkursie “Polska Firma – Międzynarodowy Czempion 2018”

Elastic Cloud Solutions została doceniona za konkurencyjność na zagranicznych rynkach i wkład w budowę marki Polski na arenie międzynarodowej. Celem Konkursu “Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” jest uhonorowanie polskich przedsiębiorstw, które odnoszą znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych, a tym samym przyczyniają [...]

Marta RogalewskaMarta Rogalewska

Elastic Cloud Solutions laureatem rankingu Innowacji 2017 w kategorii rozwiązania cyfrowe!

23.05.2018, podczas Gali Innowacji 2017, podsumowano wyniki XI edycji rankingu najbardziej innowacyjnych firm województwa podlaskiego. Gala odbyła się w Uniwersyteckim Centrum Kultury, na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. Ranking Innowacje organizowany jest przez „Kurier Poranny” oraz Radę Federacji Stowarzyszeń [...]

Grzegorz CiwoniukGrzegorz Ciwoniuk